Proje Hakkında

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen KONYA KIRSALINDA YERLEŞİM YERLERİ E-DESEN HARİTASI projesi Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmiştir. Projenin bilimsel altyapı danışmanlığını ise Selçuk Üniversitesi üstlenmiştir. 9 kasım 2016 tarihinde yapılan çalıştay ile projenin yöntemi geliştirilerek sahadan hangi verilerin toplanması gerektiği tespit edilmiş ve örnek bilgi toplanması için sorular oluşturulmuştur. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının eğitmenleri tarafından proje kapsamında 50 kırsal yerleşim yeri ziyaret edilerek 500 kişi ile yapılan yüz yüze anket görüşmeleri ile 25 farklı başlık altında yöneltilen soruların cevapları aranmıştır. Elde edilen veriler web tabanlı bir yazılım ile ulaşılabilir hale getirilmiştir. Sonuçların değerlendirilmesi ve projenin tamamlanması ile ortaya çıkacak beklentiler ayrıca bu kitapta toplanmıştır.

Proje Ekibi

Proje Danışmanı :

Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Abdullah KARAMAN
Eğitim: Dokuz Eylül Üniversitesi
Mezuniyet: 20.06.1993
Bölüm: Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği Bölümü
Unvan: Bölüm Başkanı

Uzman Personel:

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ziraat Mühendisi Halit YÜREKLİ
Eğitim: Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Mezuniyet: 06.06.2013
Bölüm: Tarımsal Yapılar ve Sulama
Unvan: Ziraat Mühendisi (Eğitmen)

Uzman Personel:

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ziraat Mühendisi Muhammed ÖZEN
Eğitim: Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Mezuniyet: 06.06.2014
Bölüm: Tarla Bitkileri
Unvan: Ziraat Mühendisi (Eğitmen)

Sürüdürülebilirlik

Projede elde edilen pilot bilgiler ile altyapı hazırlanmıştır. İlerde sürekli veri eklenerek güncellenerek, geliştirilecek olan özel bir web sitesi hazırlanmıştır. Böylece Konya gibi yüzölçümü büyük olan ve mahalle sayısı 700 ü aşan kırsal yerleşim yerleri için önemli bir veri tabanı elde edilecek ve Tarımsal Hizmetler Daire başkanlığı ekipleri tarafından veriler sürekli güncelenebilecektir. Geliştirilen web sitesi üzerinden belde sakinleri tarafından da bilgi güncelleme önerisi yapılabilecektir. Veri kriterleri ihtiyaca göre değiştirilebilecek geliştirilerek çeşitli başlıklarda arama ve listeleme yapılabilecektir. Bu amaçla özel bir web hosting paketi hazırlanmış ve proje yüklenicisi taahhüt süresi sonunda belediye bilgi işlem bölümünün kontrolüne verebilecektir.

Beklenen Sonuçlar

Hizmet geliştirme çalışmaları için önemli bir kurumsal hafıza sağlanırken ,bu veriler herkesin kullanımına açılarak kırsal yerleşim yerlerindeki nitelikli ve güncel bilgiler ile kırsal yerleşim alanları daha ulaşılabilir olucak özel sektörde ,ticaret ve turizm içinde de katkı sağlayacaktır. Kırsal mahallenin muhtarlarının da iletişim numaraları verilerek daha ulaşılabilir olacaktır. Temel tarım ürünleri ve alternatif turizm alanları ortaya çıkarken rekabet ve bilgi alışverişi sayesinde yeni çalışmalara temel olacak veriler ortaya çıkmıştır. Kırsal nüfusun üretimleri daha görünür olması sağlanırken buna binayen ticaretin çeşitlenmesi sağlanacaktır. Özellikle son zamanlarda gelişen doğal beslenme trendine uygun olarak üretici ile tüketicinin iletişimi artacak kırsal nüfusun gelir seviyesi artacaktır. İl çapında yapılacak çalışmalarda elde edilen bilgilere hızlı ulaşma ve mukayese etme imkanı doğacak yeni çalışmaların daha verimli olması sağlanacaktır. Hedef grubumuz Özel de Konya da tarımla uğraşan ve köyde yaşayan 15-60 yaş grubunda çiftçilerdir. En az 500 kişi Konya da potansiyel alternatif tarım , turizm alanlarında yaşayan yerel halk, Konya tarım ve turizmine yönelik politika yapıcıları, ve özel sektör temsilcileri ve girişimcilerdir. Proje boyunca bayanlar için mevcut sosyal yapı uygun olduğu takdirde bayanlara pozitif ayrımcılık yapılmaya çalışılacaktır. Genç çiftçi ve girişimcilerin kırsal yerleşim alanlarına olan ilgisi ve heyecanı artacak üretimin gelişmesi sağlanacaktır. Çiftçilerin hayat standartları olumlu etkilenecek ve refah seviyeleri artacaktır. Kırsaldan kente olan göçün önüne geçilecek ve genç nüfusun kırsal alanda kalması sağlanacaktır. Görünürlük ve ulaşılabilirlik imkanlarının artması ile tarım ve turizm alanında yapılacak olan yatırımlarla işsizlere iş imkanı sağlanacak böylece; istihdam sayısı artmış olacaktır. Konya’nın tarım ve turizm potansiyelini belirlenecek ve diğer turizm bölgeleriyle arasındaki durum muhakese edilecek ,yapılacak çalışmalar belirlenecektir. Hedef bölgede verilen bu verilerin toplanması, yeni beldeleri tanıma ve kültürel kaynaşma gibi sonuçları doğuracak oluşabilecek sosyal çatışmayı önleyecektir. Çiftçilerin hayat standartları olumlu etkilenecek ve refah seviyeleri artacaktır. Kırsaldan kente olan göçün önüne geçilecek ve genç nüfusun kırsal alanda kalması sağlanacaktır. Görünürlük ve ulaşılabilirlik imkanlarının artması ile tarım ve turizm alanında yapılacak olan yatırımlarla işsizlere iş imkanı sağlanacak böylece; istihdam sayısı artmış olacaktır.

Konya’nın tarım ve turizm potansiyelini belirlenecek ve diğer turizm bölgeleriyle arasındaki durum muhakese edilecek ,yapılacak çalışmalar belirlenecektir. Hedef bölgede verilen bu verilerin toplanması, yeni beldeleri tanıma ve kültürel kaynaşma gibi sonuçları doğuracak oluşabilecek sosyal çatışmayı önleyecektir. Tarımsal üretimin arz kaynaklarından da daha fazla kişinin yararlanması sağlanacaktır. Tarım amaçlı doğal ve kültürel kaynakların planlanması ve tarımsal ürünlerin pazarlanabilmesinde yeni bir yaklaşım getirecektir. Kırsal kesimde yaşayan insanlar bu konuda daha bilinçli hale gelecektir. Tüm bu amaçlar, bölgenin kalkınma plan ve politikalarına yapılması öngörülen çalışmalarada katkıda bulunacaktır. Bölgede meyve, sebze ve hayvan yetiştiriciliği yapıldığı için eko-tarım eko-turizm faaliyetlerinin birleştirilmesi konusunda ileriye yönelik bir alt yapı oluşturulacaktır. Yapılan bu çalışma Köylerin olumlu etkilenmesine, Köylerden Beldelere-Bölgeye-Ülkeye-Dünyaya şeklinde şekillenerek katkı sağlamış olacaktır.

Ulaşılan ve verilerin tamamlanması ile ulaşılacak hedefler

Anket çalışmaları yapılırken belde sakinlerinde kendi beldesindeki varlıklar üzerine bir farkındalık gelişmiş oldu. Eksikliği tesbit edilen konular Tarımsal Hizmetler Daire başkanlığı tarafından tesbit edildi. Nitelikli bir veri bankası geliştirildi. Bu veri bankasının sürekli geliştirilebilir olması planlamada verimlilik ve bilgiye hızlı ulaşma sağlayacağı tesbit edildi. Bölgenin rekabetçilik düzeyinin artırılması ekseni kapsamında Tarım, Turizm pazarlama altyapısı güncel veriler ile desteklenmiş olacaktır. Bölgede Tarım İşletmeleri arasında ortak iş yapma bilincinin geliştirilmesi, bölgenin cazibesinin artırılması ekseni kapsamında bölgeye yerli ve yabancı müteşebbis, turist ziyaretlerinin artırılarak Tarım-Turizm alanında yatırımcının çekilmesi için nitelikli güncel bilgi altyapısı hazırlanmış olacaktır. Verilerden standart veri tabanının oluşturulması, sorgulanabilir listeler olarak gösterilmesi, yönetilmesi, güncel tutulmasına yönelik çalışmalar yapılması. Güncel sayısal tarım-turizm ve kültürel yerlerin haritası oluşturularak yatırımcıların bilgi düzeyinin artırılması. Tarım faaliyetleri ,Turizm Faaliyetleri ile Sosyo-Kültürel yapının güçlendirilmesi sayesinde dezavantajlı grupların; Kırsalda yaşayan bayanların, eğitim düzeyi düşük genç işsizlerin ve engellilerin işgücü piyasasında yer almaları kolaylaşmış olacaktır. Avantaj sağlayacak alternatif turizm çeşitleri ve tarım ürünleri ortaya çıkacaktır. Mevcut ürün çeşitleri görünür hale geleceğinden perakende ve toptan ticareti harekete geçirecektir. Mikro turizm bölgeleri ortaya çıkacak tarım yapılmayan tarıma elverişli alanlar belirlenecektir. Konya bölgesinde yetiştirilen ürünlerin çeşitliliğini saptanacak ve ve proje sayesinde talebi artan ürün gruplarının ekim alanları artacaktır.Bu web sitesi T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği Konya Kırsalında Yerleşim Yerleri E-Desen Haritası projesi kapsamında hazırlanmıştır. Burada yer alan veriler anket yöntemi ile elde edilmiştir. Herhangi bir kurumu bağlamaz. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Büyükşehir Belediyesi adına projenin alt yüklenicisi Plato Ajans'a aittir. T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz. Web sitesi için 50 mahalle üzerinde yapılan pilot çalışma sona ermiş 752 mahalle de yaşayanlar ile anket yöntemi ile çalışması veri toplama çalışması sona ermiştir.